“Els temps moderns tendeixen a deshumanitzar la vida. Desconnecten l’ànima i van esborrant allò que és necessari per a la vida col·lectiva, l’intercanvi d’esforç afectuós.”
“La meitat de l’èxit és degut al talent de l’artista. L’altra meitat és deguda a la capacitat d’apreciació de l’auditori.”
“Mentre el públic no estigui capacitat per jutjar, no podrem creure en la celebritat dels artistes”

EDICIONS: 2022 | 20212020